Logo Miramir0
 
Logo MiramirO
EN

Missie

Share/Bookmark

De vzw MiramirO wil bijdragen tot de spreiding, de (h)erkenning en de ontwikkeling van kunsten in de publieke ruimte op nationaal en internationaal niveau door:

  • een podium te bieden voor een brede waaier van kunstvormen (straattheater, circuskunsten, theater op locatie, installaties, beeldende kunst, dans… van intimistische sfeerstukken tot grootschalige massavoorstellingen)
  • kwalitatief hoogstaande en verrassende festivalprogramma’s aan te bieden
  • drempelverlagend te werken
  • grenzen te verleggen door creatie
  • interdisciplinaire samenwerkingsverbanden, ook internationaal, te ondersteunen
  • overheid en publiek bewust te maken van deze kunstvormen

De hierboven beschreven doelstellingen worden concreet uitgewerkt binnen een aantal luiken van onze werking.

  • Onze festivals – MiramirO en Leuven in Scène - bieden het publiek telkens weer verrassende voorstellingen. Door op elke editie een hoog aantal premières te programmeren is het festival steeds vernieuwend. Daarbij vinden wij het belangrijk dat een zo breed mogelijk publiek wordt bereikt. De internationale werking van de festivals situeert zich niet alleen op het vlak van programmering van buitenlandse groepen, maar ook door te fungeren als Vlaamse gesprekspartner binnen een aantal internationale netwerken (Meridians, Le Pari).
  • Via het productieluik wil de vzw de ontwikkeling van nieuwe ideeën en jong talent in een professionele omgeving actief ondersteunen. Op het vlak van creatie en productie participeert de vzw in een aantal internationale samenwerkingsverbanden zoals Meridians, In Situ en de FAI AR.
  • Het documentatiecentrum heeft een informatieve werking en hecht veel belang aan onderzoek en publicaties. Net zoals bij de twee andere luiken is uitwisseling met andere professionele organisaties ook hier belangrijk. (Federatie voor Kunsten op Straat; HorsLesMurs/Circostrada; La Fédération des Arts de la Rue - FR).