Logo Miramir0
 
Logo MiramirO
EN

Made In Gent

Gent creatiestad, ook voor circus en (tijdelijke) kunsten in de publieke ruimte, daar draagt MiramirO graag haar steentje aan bij.

Vele voorstellingen in ons programma zijn deels of zelfs volledig gecreëerd in Gent. MiramirO ondersteunt jaarlijks nieuwe producties en geeft ook

opdrachten aan artiesten om speciale projecten voor het festival te maken. Denk maar aan het Gentse Feestenvuurwerk waarvoor elk jaar een unieke

muziekscore wordt gemaakt. In de loop van het jaar ontvangt MiramirO ook groepen in residentie in Gent om te werken aan nieuwe creaties. Naast de

voorstellingen waarvan MiramirO de creatie ondersteunde, staan er in het programma ook andere ‘Gent Made’ voorstellingen. Dat er in de schoot van

Gent zoveel nieuwe creaties ontstaan, lijkt soms wel een goed bewaard geheim. Toch mogen we er best trots op zijn. Voorstellingen in het festival

programma krijgen dit label wanneer deze volledig of deels zijn gecreëerd in Gent. Dus als u in deze brochure dit label ziet staan, mag u best een

beetje trots zijn op onze stad waar nieuwe ideeën een voedingsbodem krijgen om te kiemen…

Voor meer info over het productie beleid van MiramirO zelf kan u een kijkje nemen op www.miramiro.be/nl/productie