Logo Miramir0
 
Logo MiramirO
EN

Internationale samenwerkingsverbanden

Share/Bookmark

Het is al sinds het prille begin dat het festival zich internationaal profileert, niet enkel door de programmering, maar ook door samenwerkingsverbanden te zoeken over de grenzen. Uitwisseling van informatie, ideeën, creaties, werkmethodes leidden tot de oprichting van verschillende netwerken waar MiramirO steevast mee aan de wieg stond. Het is onze visie dat grenzen in de wereld van vandaag steeds meer en meer vervagen en dat kunstenaars de kans moeten krijgen om met elkaar aan de slag te gaan. Deze visie uit zich op verschillende manieren door participatie in verschillende netwerken: Circostrada, CasCas, Piloot, Eunetstar, Meridians, In Situ, FAI AR.

In al deze netwerken speelt MiramirO een vooraanstaande rol. Dit soort samenwerkingsverbanden bezorgt ons een stevig profiel in het buitenland en geeft ons de kans om Vlaamse producties een internationale speelplaats te bezorgen. Binnen ons werkveld zijn we in Vlaanderen het meest betrokken bij internationale projecten en dank zij ons documentatiecentrum zijn we ook het best gedocumenteerd.

CasCas - Experiment Diversity with the Street Arts and Circus

CASCAS is een Europees project gedragen door vier partners, die elk informatie en advies geven over circus en straatkunsten op nationaal vlak. De partners zijn: Subtopia (Zweden), Circus Development Agency(UK), MiramirO (België) and Finnish Circus Information Center (Finland). Het project wordt gesteund door het Cultuurprogramma van de Europese Commissie, de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Gent.

Door georganiseerde tours aan te bieden in elk van de betrokken landen, wil CasCas de uitwisseling van ideeen en expertise in Europa stimuleren, met als doel mensen uit het veld van circus en straatkunsten te helpen hun kennis verder te ontwikkelen. Het project biedt professionelen de kans om andere culturele contexten dan de hunne te verkennen, werkmethodes uit te wisselen en reeds lang aanvaarde vooronderstellingen in vraag te stellen.

CasCas verdedigt intercultureel begrip en geeft de kans aan diegenen die werken in het veld om nieuwe contacten te leggen, samenwerkingsverbanden te smeden en zich te laten inspireren door voorbeelden uit andere contexten.

Klik hier voor meer informatie over het project

Hors Les Murs

HorsLesMurs is het Franse nationale bronnencentrum van de straatkunsten en kunsten op locatie. Gesticht in 1993 door het ministerie van cultuur vervult HorsLesMurs verschillende observatietaken en verleent het praktische artistieke ondersteuning. Het vervult dus verschillende activiteiten zoals informatief, documentatie, formatie, onderzoek, studies en publicaties.

De samenwerking met HorsLesMurs situeert zich ook op het vlak van de digitalisering van de VHS videobanden van ons documentatiecentrum.

http://www.horslesmurs.fr

Circostrada

Het Circostrada netwerk werd opgericht in 2003. Het is een professioneel Europees infomatie-, onderzoeks- en uitwisselingsplatform voor kunsten in de publieke ruimte en circus gecoördineerd door HorsLesMurs (FR). Het netwerk wordt ondersteund door het Cultuurprogramma 2007-2013 van de Europese Commissie en bestaat uit 29 correspondenten die gekozen zijn omwille van hun kennis van de sector in hun land. Het doel van Circostrada is promotie, observatie, begeleiding en ondersteuning van kunsten in de publieke ruimte. Onze vzw is actief als Vlaamse partner en correspondent binnen dit netwerk.

http://www.circostrada.org

La Fédération

La Fédération is een Frans netwerk met als missie en doelstelling het ondersteunen van de ontwikkeling van de kunsten in de publieke ruimte. La Fédération zet zich in voor de erkenning van de professionele en artistieke ontwikkeling van de sector. Het netwerk wil de gemeenschappelijke belangen van de sector verdedigen bij de overheid en wil via uitwisseling van ideeën en debat aanzetten tot een open dialoog met alle artistieke en culturele actoren.

http://www.lefourneau.com/lafederation